Kunsten at udvikle sin forretning

Forretningsudvikling er også for kunstnere. Cornelia Tæstensen har under pseudonymet Cornelia TÆ benyttet sig af flere af de tilbud, der findes til nystartede virksomheder og iværksættere, og hun anbefaler gerne andre kreative iværksættere at tænke på forretningsudvikling.

Cornelia TÆ er billedkunstner og en af de iværksættere, der har lejet sig ind i House of Design i Koldings Nicolaikompleks. Efter at have arbejdet hjemmefra i en periode, besluttede Cornelia TÆ sig for at tage sin virksomhed et skridt videre og leje et atelier i vækst- og iværksætterhuset for designere. 

Selvom Cornelia TÆ er meget bevidst om, at kunsten er hendes arbejde, er det først for nyligt, at hun er begyndt at anse det for en forretning, som hun skal tjene penge på. Cornelia TÆ forklarer: ”Under min uddannelse var der fokus på arbejdets kvalitet og ikke på, hvordan man overlever som kunstner. Tanken var, at hvis man var en god kunstner, ville man naturligt komme med på udstillinger og dermed tjene penge.” 

At drive en virksomhed

Som en del af introduktionen til House of Design deltog Cornelia TÆ i et vejledningsforløb med husets leder, Ulrik Jungersen. Og det blev et vendepunkt for hende: 

”Vejledningen gav mig nye interessante perspektiver på, hvordan jeg kan drive min virksomhed, og jeg begyndte at interessere mig mere for at udvikle en forretningsplan. 

”Jeg var lidt skeptisk, da jeg tilmeldte mig, for jeg forventede, at et forretningsudviklingsforløb ville have meget stort fokus på oprettelse af budgetter og økonomi generelt”, fortæller hun, men det viste sig dog hurtigt ikke at være tilfældet. 

Nye muligheder og netværk

”Det vigtigste, jeg har fået med mig fra forløbet er, at jeg er blevet mere opmærksom på, hvilke muligheder, jeg har og i hvilke retninger, jeg kan bevæge min virksomhed. Der var både velkendte aspekter, der krystalliserede sig og helt nye aspekter, der kom på banen.”

”Det var utroligt spændende at møde andre kreative iværksættere med forskellige kompetencer. Jeg blev overrasket over, at der var så mange andre, der sad i lignende situationer – jeg oplevede et fælleskab, fordi vi sidder alene med vores virksomhed og trænger til sparring på, hvordan man kan skabe udvikling og vækst.” 

 

www.corneliatae.com