'Et design' og 'At designe'

Der er stort fokus på design, og det er der 2 gode grunde til. For det første er mange brancher præget af en øget globalisering og intensiveret konkurrence, hvor det kræver mere end teknologisk kunnen og gode priser at være konkurrencedygtig - det kræver også godt design. For det andet rummer designfaget en række udviklingsmetoder og teknikker, der i praksis har vist sig at være nyttige i forhold til innovation i almindelighed og radikal innovation i særdeleshed – det, nogle kalder designdrevet innovation.

 

Vækst via oplevelser
Analysen Vækst via Oplevelser (2011), som Epinion har foretaget for CKO og Erhvervs- og Byggestyrelsen, dokumenterer, at der er en klar positiv sammenhæng mellem virksomhedernes omsætningsudvikling og deres indkøb af kreative kompetencer.

DIN-modellen
Der eksisterer i dag mange bud på samarbejdsmodeller og udviklingsprocesser. Desværre er den generelle svaghed ved disse modeller og processer implementeringsdelen. Alt for mange gode projekter bliver aldrig til noget på trods af omfattende investeringer. Dansk Design Center valgte at udvikle DIN-modellen for at demonstrere den designdrevne tilgangs fordele, og i dag står den imponerende workshopmodel i Spinderihallerne.

Designtrappen® i korte træk.
Design er ikke kun for møbel- og modebranchen, og det handler heller ikke kun om at gøre sit produkt flot. Ved at arbejde strategisk med design kan virksomheder styrke forretningen - det gælder også mindre og mellemstore virksomheder.

Design skaber værdi
En undersøgelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen viser, at der er 22 pct. forskel i værditilvækst mellem virksomheder, der anvender strategisk design og virksomheder, der kun anvender design som en sidste styling og finish. 
Her er analysen om, hvordan design kan skabe værdi i virksomheder.

Designandelens Procesmodel
Designandelens teams arbejder ud fra en to-fasers procesmodel med udviklings-loop. Den sikrer løsninger med et solidt fundament i virksomhedens strategi og en fyldestgørende viden om virksomhedens kunder og brugere.