Projekter

Virksomhedernes udviklingsopgaver kan løses i et multidisciplinært team, hvor virksomheden inviterer ind til et samarbejde med eksterne designpartnere. Ikke kun en designer til et design (look and feel), men et team hvor andre aktører og discipliner også bliver en del af løsningen.

Det kan være anvendelse af ny viden (forskning), inddragelse af etnografer til undersøgelse af markedsforhold, brugere eller kunder. Eller flere designere med forskellig fagligheder og specialer. Som alle er med til at løse opgaven med et bredere perspektiv.

Tværfaglighed

Tværfagligheden er det afgørende element i Designandelens arbejdsmetode, hvor design-tænkning og kreativitet kan komme fra alle faggrupper. Det drejer sig blot om at sætte fantasien og det kreative potentiale fri. Det giver erhvervslivet og det offentlige en unik mulighed for at få sammensat et traditionelt hold af forskellige fagligheder til løsning af opgaver.

Når en problemstilling analyseres ud fra forskellige synsvinkler, skaber man grobund for helt nye kombinationsmuligheder og løsninger.

Designerne nærmer sig problemstillingen ude fra og ind, og deres forskellige metoder og værktøjer skaber unikke og helhedsorienterede løsninger.

Samarbejde med Designandelen

Har virksomhederne været klar og ønsket at igangsætte et udviklingsforløb har Designandelen matchet virksomheden med potentielle samarbejdspartnere lige fra forskere og potentielle støtteordninger til de rigtige designere.