Flexa - Fra støvet image til opdateret design

Børnemøbelproducenten FLEXA indledte i 2011 et turnaround af hele virksomheden. Formålet var at børste støvet af skuldrene og bringe produkterne op i den skandinaviske design liga.

FLEXA har siden 1972 designet og produceret børnemøbler, men tiden var løbet fra deres design, der ikke længere var efterspurgt i et ellers voksende marked. Derfor gik virksomheden i 2011 i gang med det helt store turnaround.

Produktudviklingschef Kristine Schmidts første opgave var at etablere et produktsortiment til babyer, som skulle løfte virksomhedens brand op i ligaen med moderne skandinavisk design.

Vi ved ikke det hele selv

FLEXAs samarbejde med Designandelen strækker sig over flere år og har blandt andet omfattet hjælp til matchmaking med en række designere, der har løst opgaver inden for produktudvikling og organisationsudvikling.

Efter kollaborationen blev indledt valgte FLEXA også for første gang i virksomhedens historie, at indgå samarbejde med eksterne designere.
”Det var en ganske ny og anderledes måde at arbejde på for FLEXA. Vi havde aldrig før prøvet kræfter med en multidisciplinær proces, hvor flere fagligheder bidrager med input. Vi fik belyst rigtig mange aspekter omkring produkterne og brugerne. FLEXA er ikke verdens navle. Vi har brug for eksperter som designere og folk med forstand på børns udvikling, så vores produkter i højere grad kan bringe værdi til slutbrugeren,” siger Kristine Schmidt.

Forskellige fagligheder finder det unikke

Startskuddet til den nye arbejdsproces var blandt andet en stor innovationsworkshop, planlagt i samarbejde med Julie Kjær Madsen, designandelshaver med virksomheden Loop Company. På workshoppen deltog en række faggrupper fra FLEXA, som normalt ikke var direkte involveret i produktudvikling, blandt andet kundeservice, salg og marketing.

Dertil kom to eksperter i børns udvikling samt fem designere inden for møbel og tekstil, nogle fra FLEXA og nogle udvalgt af Designandelen.

”Den utraditionelle sammensætning af faggrupper betød, at vi alle var i samme båd fra starten. Hvis to ligesindede skal udvikle noget, finder de ofte på det samme, men når forskellige fagligheder bliver koblet med hinanden, kan de finde det unikke, som tilfører produktet noget særligt og noget værdifuldt. Alle deltagerne var i øvrigt meget positive over forløbet, som vi gentager ved alle større projekter,” påpeger FLEXAs produktudviklingschef Kristine Schmidt.

Nye produkter er en milepæl

Et år efter workshoppen var FLEXAs nye babysortiment klar til markedet og når Kristine Schmidt sammenligner produkterne med konkurrenternes, vurderer hun, at virksomheden har taget et kvantespring. Et af produkterne, en højstol designet af Hans Sandgren Jakobsen, vandt da også en Red Dot designaward i 2013.
”Det har været uhyre vigtigt for os, at processen er gået så hurtigt og at vi har fået hjælp til at finde de helt rigtige designere. De nye produkter er en symbolsk og strategisk milepæl for FLEXA og vores nye måde at arbejde på. Som noget helt ny oplever vi nu, at få henvendelser fra designere fra Danmark og udlandet, som ønsker at arbejde sammen med os,” fortæller Kristine Schmidt og fastslår, at samarbejdet med Designandelen er blevet brugt som løftestang for hele virksomhedens udvikling.

Tværfaglighed skaber den nødvendige forstyrrelse

”Det var vigtigt for os i planlægningen af workshoppen, at sikre opmærksomhed omkring to ting. Dels den kvalificering det er i at samarbejde på tværs af fag og kompetencer, dels at åbne opmærksomheden mod den værdi, der ligger i at sætte ting i gang sammen, inspirere hinanden og bygge videre på hinandens ideer. I workshoppen deltog forskellige fagligheder udefra, hvilket skabte den nødvendige ”forstyrrelse”. Det mindset FLEXA ønskede at arbejde med, kom til udtryk i diversiteten i workshoppen og i metoderne", fortæller Julie Kjær-Madsen, innovationsspecialist og designandelshaver med virksomheden Loop Company

Alle relevante kompetencer skal inddrages

”Før en virksomhed starter arbejdet i en multidisciplinær proces, skal ledelsen undersøge, om virksomheden selv råder over de rette kompetencer og fagområder til at løse opgaven. Derefter kan man afklare, hvilke eksperter der skal hentes udefra. Alle relevante kompetencer skal inddrages. Når processen er i gang, er det vigtigt med en projektstyring, der tillader, at alle bliver hørt og at der er rammer, hvor viden kan deles på tværs. På den måde opnår man, at opgaven, problematikken og de mulige løsninger bliver analyseret ud fra forskellige synsvinkler, som kan skabe grobund for nye kombinationsmuligheder", fastslår designsparringkonsulent og matchmaker Helene Bak Hansen, Designandelen