Fremtidens Bibliotek

Fra traditionelt bibliotek til netværks- og videnscafé, hvor indretning, teknologi, services og funktion gentænkes og fornyes.

Folkebibliotekets rolle er under forandring og der er behov for at tiltrække flere brugere – specielt unge og studerende.

- Hvordan fastholder man brugere, der ønsker at fordybe sig i bøgernes verden samtidig med at tiltrække flere unge mennesker, samle personalet som en fælles enhed der alle møder brugerne i øjenhøjde?

Miks af fagligheder giver nyskabelse

Designandelens matchmaker holdt adskillige møder med Vejle Bibliotek, hvor udfordringen i samarbejde med andelshaver og facilitator Mette Ullersted blev formuleret og beskrevet. Både medarbejdere og brugere blev tidligt involveret og analyser af fremtidens bibliotek, blev draget med ind i processen. 

Opgaven ændrede hurtigt karakter

Fra at være en isoleret indretningsopgave handlede den nu om design af rum og relationer.

Selv om den oprindelige opgave ret simpelt lød på en nyindretning af biblioteket, mundede den intensive proces ud i en omfattende helhedsløsninger, hvor der blev arbejdet med de store linjer for bibliotekets udvikling, for eksempel hvordan man signalerer mere imødekommenhed i indretningen eller ændre stemninger ved hjælp af lys.

”Vi har fået et helt andet fokus på, hvordan rummet i sig selv kan give brugerne en oplevelse,” fortæller afdelingsleder Birthe Mogensen, Vejle Bibliotek. 

Tværfaglig

Designandelens matchmaker sammensatte et tværfagligt team bestående af ti designere til workshoppen ”Fremtidens bibliotek”, som satte skub i processen.

”Mette Ullersted ledte os gennem workshoppen, så både ledelse, medarbejdere og designere oplevede den samme begejstring og involvering. Der opstod meget synergi i mødet mellem de forskellige fagligheder og kompetencer. Jeg føler, at vi fik vores forventninger om nyskabelse indfriet til fulde,” fortæller afdelingsleder Birthe Mogensen, Vejle Bibliotek.   

Resultatet

Løsningen er udviklet på baggrund af analyser og interviews med brugere, udvikling af personas, inspiration fra andre sektorer og en workshop, hvor 17 bibliotekar idé-udviklede sammen med 10 forskellige designere. Biblioteket fik sparring, rådgivning, input og et idékatalog til en samlet totalløsning på fremtidens bibliotek. 

Løsningen understøtter den nye måde, hvor biblioteket og medarbejderne i dag betragter deres rolle, funktion og måde at servicere og møde brugerne på. 

 

Det tværfaglige team bestod af:

Mette Ullersted – Facilitator og innovationsrådgiver
D‐SIGN Tegnestuen – Udstillingsarkitekt
Noeberg Virksomhedsscenografi
Mauhaus – Arkitekt
Tine Hvolby – Sociale medier og on‐line kommunikation
Addsoul – Grafisk design
Flemming Jarle Mikkelsen – Billedhugger og billedkunstner 
Tekstilerum.dk – Tekstil, rumdesign, akustik og rumdeling
Mette Gert – Interaktionsdesigner
Allan Vangsgaard – Designleder, SDU
Dorthe Feveile – Tekstildesigner
Helene Bak Hansen – Designmanager
Majbritt Chambers – Projektleder
Flemming Hansen – Videodokumentation